குளமாக மாறிய சாலை


குளமாக மாறிய சாலை
x

பாவாலி சாலையில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கி நின்றது.

விருதுநகர்

விருதுநகரில் நேற்று பெய்த மழைக்கு பாவாலி சாலையில் குளம் போல் தண்ணீர் தேங்கி நின்றது.


Related Tags :
Next Story