சாலையில் ஓடும் வைகை தண்ணீர்


சாலையில் ஓடும் வைகை தண்ணீர்
x

சாலையில் ஓடும் வைகை தண்ணீர்

மதுரை

சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு பாசனத்திற்காகவும், குடிநீர் தேவைக்கும் வைகை அணையில் இருந்து. திறந்து விடப்பட்ட தண்ணீர் மதுரை வைகை ஆற்றில் ஆர்ப்பரித்து செல்வதையும், தண்ணீர் அதிகரித்து சாலையில் செல்வதையும்காணலாம்.


Next Story