கும்பம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் -சோப கிருத ஆண்டு

கும்பம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் -சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: கு, கூ, கோ, ஸி, ஸீ, ஸே, ஸோ,...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கும்பம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

கும்பம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (அவிட்டம் 3, 4 பாதங்கள், சதயம், பூரட்டாதி 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: கு, கூ, கோ, ஸி, ஸீ, ஸே,...
23 May 2022 4:06 PM GMT