மேஷம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

மேஷம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள் சு, சே, சோ, ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும்)...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மேஷம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

மேஷம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (அசுவதி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:சு, சே, சோ, ல, லி, லு, லே, லோ, அ...
23 May 2022 3:30 PM GMT

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (அசுவதி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:சு, சே, சோ, ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும் ...
23 May 2022 3:21 PM GMT
மேஷம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

மேஷம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

(அசுவதி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:சு, சே, சோ, ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும் செல்வ நிலை உயரும் மேஷ...
28 April 2022 9:07 AM GMT