கடகம் -  தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

கடகம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள் : ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ...
13 April 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

கடகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (புனர்பூசம் 4-ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் முடிய) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ...
23 May 2022 3:53 PM GMT
கடகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

கடகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

கடகம் - பிலவ ஆண்டு பலன்இந்த ஆண்டு நன்றாக இருக்கும்
18 May 2022 7:28 AM GMT
No data

No data

நோ data
13 April 2022 2:37 PM GMT