சிம்மம்  தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

சிம்மம் தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே...
13 April 2023 6:45 PM GMT
சிம்மம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

சிம்மம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (மகம், பூரம், உத்ரம் 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- ம, மி, மு, மெ, மோ, ட, டி, டு, டே உள்ளவர்களுக்கும் ...
23 May 2022 3:54 PM GMT