பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாக முடியும் நாள். பண வரவு திருப்தி தரும். அன்னிய தேசத்திலிருந்து அனுகூலத் தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.


பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாக முடியும் நாள். பண வரவு திருப்தி தரும். அன்னிய தேசத்திலிருந்து அனுகூலத் தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.
தினத்தந்தி 13 April 2022 2:29 PM GMT (Updated: 2022-04-13T19:59:32+05:30)
New Delhi

பஞ்சாயத்துகள் சாதகமாக முடியும் நாள். பண வரவு திருப்தி தரும். அன்னிய தேசத்திலிருந்து அனுகூலத் தகவல் கிடைக்கும். குடும்பத்தினரிடம் விட்டுக் கொடுத்துச் செல்வது நல்லது.


Next Story