தனுசு - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

தனுசு - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(மூலம், பூராடம், உத்திராடம் 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே...
13 April 2023 6:45 PM GMT
தனுசு - பிலவ ஆண்டு பலன்

தனுசு - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே...
23 May 2022 4:04 PM GMT