தனுசு - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(மூலம், பூராடம், உத்ராடம் 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: யே, யோ, ப, பி, பு, பூ, பா, ன, டே, பே...
21 April 2023 6:45 PM GMT
தனுசு - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

நான்கில் வந்தது குருபகவான்; நலம்பெறக் கவனம் மிகத்தேவை எது வந்தபோதும் எதிர்கொண்டு சமாளிக்கும் ஆற்றல் பெற்ற தனுசு ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள்...
15 May 2022 12:36 PM GMT