தனுசு - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

நான்கில் வந்தது குருபகவான்; நலம்பெறக் கவனம் மிகத்தேவை எது வந்தபோதும் எதிர்கொண்டு சமாளிக்கும் ஆற்றல் பெற்ற தனுசு ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள் ராசிக்...
15 May 2022 12:36 PM GMT