தனுசு - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

தனுசு - சனிப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

27-12-2020 முதல் 20-12-2023 வரை குடும்பச் சனியின் ஆதிக்கம், வாழ்வில் கடுமை இனிக்குறையும்! தனுசு ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள் ராசியிலேயே ஜென்மச்...
23 May 2022 9:41 AM GMT