ரிஷபம் -  தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

ரிஷபம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(கார்த்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள், ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: இ, உ, ஏ, ஓ, வ, வி, வு,...
13 April 2023 6:45 PM GMT
ரிஷபம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

ரிஷபம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை கார்த்திகை 2, 3, 4 பாதங்கள், ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: இ, உ, ஏ, ஓ, வ, வி,...
23 May 2022 3:31 PM GMT