கன்னி - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

கன்னி - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: பா, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ...
21 April 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

கன்னி - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஏழாமிடத்தில் குருபகவான்; இல்லற வாழ்க்கை இனிப்பாகும்எதிர்காலத்தைப் பற்றியே எப்போதும் சிந்திக்கும் கன்னி ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 6-ம்...
15 May 2022 11:06 AM GMT