மைசூருவில் மின்விளக்குகள் அமைக்கும் இடங்களில் மேயர், கமிஷனர் ஆய்வு

மைசூருவில் மின்விளக்குகள் அமைக்கும் இடங்களில் மேயர், கமிஷனர் ஆய்வு

தசரா விழாவையொட்டி மைசூருவில் மின்விளக்குகள் அமைக்கும் இடங்களில் மேயர், கமிஷனர் ஆய்வு செய்தனர்.
13 Sep 2023 6:45 PM GMT