நடுங்க வைத்த நாடாளுமன்ற பாதுகாப்பு குறைபாடு

நடுங்க வைத்த நாடாளுமன்ற பாதுகாப்பு குறைபாடு

ஜனநாயகத்தின் கோவில் நாடாளுமன்றம். இங்குதான் நாட்டிலுள்ள அனைத்து மக்களாலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட எம்.பி.க்கள் கூடி, மக்களுக்கு தேவையான சட்டங்களை நிறைவேற்றுகிறார்கள்.
14 Dec 2023 6:42 PM GMT