ஷாருக்கான் படத்துக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு

ஷாருக்கான் படத்துக்கு வலுக்கும் எதிர்ப்பு

உலமாக்கள் பதான் படத்தில் அளவுக்கு மீறிய ஆபாச காட்சிகள் இருப்பதாகவும் இஸ்லாமிய உணர்வுகளை பாதிக்கும் பதான் படத்தை தீவிரமாக தணிக்கை செய்ய வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளனர்.
19 Dec 2022 9:48 AM GMT