வருமானம் தரும் பேப்ரிக் சாப்ட்னர் தயாரிப்பு

வருமானம் தரும் பேப்ரிக் சாப்ட்னர் தயாரிப்பு

‘பேப்ரிக் சாப்ட்னர்’ தயாரிப்பதற்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அல்லது கண்ணாடி பாத்திரத்தை மட்டும் பயன்படுத்துங்கள். நீங்கள் வாங்கும் வாசனைத் திரவியம் தண்ணீரில் கரையக்கூடியதாக இருக்க வேண்டும். வண்ணம் சேர்த்தால்தான் ‘பேப்ரிக் சாப்ட்னர்’ பார்க்க அழகாக இருக்கும்.
24 Sep 2023 1:30 AM GMT