அண்டார்டிகாவிலும் நுழைந்த எலான் மஸ்கின் ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் இணைய சேவை

அண்டார்டிகாவிலும் நுழைந்த எலான் மஸ்கின் ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் இணைய சேவை

ஸ்பேஸ்-எக்ஸ் நிறுவனம் ஸ்டார்லிங்க் செயற்கைக்கோள் வழியாக இணைய சேவையை வழங்கி வருகிறது.
19 Sep 2022 12:55 PM GMT