உலக காலநிலை மாற்ற தினம் கடைபிடிப்பு கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கி பசுமை தாயகம் அமைப்பு விழிப்புணர்வு - சவுமியா அன்புமணி பங்கேற்பு

உலக காலநிலை மாற்ற தினம் கடைபிடிப்பு கல்லூரி மாணவிகளுக்கு மரக்கன்றுகள் வழங்கி பசுமை தாயகம் அமைப்பு விழிப்புணர்வு - சவுமியா அன்புமணி பங்கேற்பு

உலக காலநிலை மாற்ற தினத்தையொட்டி கல்லூரி மாணவிகளுக்கு பசுமை தாயகம் அமைப்பு சார்பில் மரக்கன்றுகள் வழங்கி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
16 Sep 2023 4:18 AM GMT