மாவட்ட செய்திகள்

தசரா, தீபாவளி பண்டிகைகளையொட்டி தென்மேற்கு ரெயில்வே சார்பில் 42 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம் + "||" + 42 special trains on behalf of South Western Railway for Dussehra and Deepavali festivals

தசரா, தீபாவளி பண்டிகைகளையொட்டி தென்மேற்கு ரெயில்வே சார்பில் 42 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம்

தசரா, தீபாவளி பண்டிகைகளையொட்டி தென்மேற்கு ரெயில்வே சார்பில் 42 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம்
தசரா-தீபாவளி பண்டிகைகளையொட்டி தென்மேற்கு ரெயில்வே சார்பில் 42 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பெங்களூரு,

தசரா மற்றும் தீபாவளி பண்டிகைகளையொட்டி தென்மேற்கு ரெயில்வே சார்பில் 42 சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.

யஷ்வந்தபுரா-கொர்பா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 27-ந் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும் இயக்கப்படுகிறது. கொர்பா-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் 25-ந் தேதியில் இருந்து நவம்பர் 29-ந் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும்.


மைசூரு-வாரணாசி சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 26-ந் தேதி வரை செவ்வாய், வியாழக்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும். வாரணாசி-மைசூரு ரெயில் வாரணாசியில் வருகிற 22-ந்தேதி முதல் நவம்பர் 28-ந்தேதி வரை வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் இயங்குகிறது.

அகமதாபாத்-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் 27-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 1-ந் தேதி வரை செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் இயங்கும். யஷ்வந்தபுரா-அகமதாபாத் சிறப்பு ரெயில் 25-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 29-ந் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும்.

மைசூரு-தார்வார்

காந்திபுரம்-கே.எஸ்.ஆர்.பெங்களூரு சிறப்பு ரெயில் வருகிற 27-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 1-ந் தேதி வரை செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும். கே.எஸ்.ஆர்.பெங்களூரு-காந்திபுரம் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 24-ந்தேதி முதல் நவம்பர் மாதம் 28-ந்தேதி வரை சனிக்கிழமை மட்டும் இயங்கும்.

உப்பள்ளி-லோக்மானியதிலக் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 22-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும். லோக்மானியதிலக்-உப்பள்ளி ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 1-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும்.

மைசூரு-தார்வார் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் மாதம் 1-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும். தார்வார்-மைசூரு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் இயங்கும்.

ஜோத்பூர்-பெங்களூரு

வாஸ்கோ-பாட்னா ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 25-ந் தேதி வரை புதன்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும். பாட்னா-வாஸ்கோ ரெயில் வருகிற 24-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 28-ந் தேதி வரை சனிக்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும்.

ஜோத்பூர்-கே.எஸ்.ஆர். பெங்களூரு சிறப்பு ரெயில் வருகிற 24-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் 3-ந் தேதி வரை வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் மட்டும் இயக்கப்படும். கே.எஸ்.ஆர்.பெங்களூரு-ஜோத்பூர் சிறப்பு ரெயில் ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை திங்கட்கிழமை, புதன்கிழமைகளில் மட்டும் இயக்கப்படும்.

உப்பள்ளி-வாரணாசி

உப்பள்ளி-செகந்திராபாத் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும். செகந்திராபாத்-உப்பள்ளி சிறப்பு ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் 1-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும்.

அஜ்மீர்-மைசூரு சிறப்பு ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 27-ந் தேதி வரை ஞாயிறு, வெள்ளிக்கிழமைகளில் மட்டும் இயக்கப்படும். மைசூரு-அஜ்மீர் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 26-ந் தேதி வரை செவ்வாய், வியாழக்கிழமைகளில் மட்டும் இயக்கப்படும்.

உப்பள்ளி-வாரணாசி சிறப்பு ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 27-ந் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் ஓடும். அதே போல் வாரணாசி-உப்பள்ளி சிறப்பு ரெயில் வருகிற 25-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 29-ந் தேதி வரை ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும்.

பாட்னா-பானசவாடி

விஜயவாடா-உப்பள்ளி சிறப்பு ரெயில் வருகிற வருகிற 21-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் ஓடும். உப்பள்ளி-விஜயவாடா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் ஓடும்.

தர்பங்கா-மைசூரு சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி முதல நவம்பர் 24-ந் தேதி வரை செவ்வாய்க்கிழமை மட்டும் இயங்கும். மைசூரு-தர்பங்கா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 24-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 28-ந் தேதி வரை சனிக்கிழமை மட்டும் இயக்கப்படும்.

படலிபுத்ரா-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 27-ந் தேதி வரை வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் ஓடும். யஷ்வந்தபுரா-படலிபுத்ரா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 26-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை (திங்கட்கிழமை) ஓடும்.

பாட்னா-பானசவாடி சிறப்பு ரெயில் வருகிற 22-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 26-ந் தேதி வரை (வியாழக்கிழமை) ஓடும். பானசவாடி-பாட்னா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 25-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 29-ந் தேதி வரை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இயக்கப்படும்.

காசிகுட்டா-மைசூரு

ஹடியா-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 24-ந் தேதி வரை (செவ்வாய்க்கிழமை) இயங்கும். யஷ்வந்தபுரா-ஹடியா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 27-ந் தேதி வரை (வெள்ளிக்கிழமை) ஓடும்.

டடா-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 23-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 27-ந் தேதி வரை (வெள்ளிக்கிழமை) இயக்கப்படும். யஷ்வந்தபுரா-டடா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 26-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை (திங்கட்கிழமை) இயக்கப்படும்.

காசிகுட்டா-மைசூரு சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 29-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும். மைசூரு-காசிகுட்டா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும்.

லக்னோ-யஷ்வந்தபுரா

புபனேஸ்வர்-பெங்களூரு கன்டோன்ட்மென்ட் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 25-ந் தேதி முதல் நவம்பர் 29-ந் தேதி வரை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) இயக்கப்படும். பெங்களூரு கன்டோன்ட்மென்ட்-புபனேஸ்வர் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 27-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் 1-ந் தேதி வரை (செவ்வாய்க்கிழமை) ஓடும்.

யஷ்வந்தபுரா-லக்னோ சிறப்பு ரெயில் வருகிற 26-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை (திங்கட்கிழமை) இயக்கப்படும். லக்னோ-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 29-ந் தேதி தொடங்கி டிசம்பர் 3-ந் தேதி வரை (வியாழக்கிழமை) ஓடும்.

யஷ்வந்தபுரா-கண்ணூர் சிறப்பு ரெயில் வருகிற 20-ந் தேதி தொடங்கி நவம்பர் 30-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும். அதே போல் கண்ணூர்-யஷ்வந்தபுரா சிறப்பு ரெயில் வருகிற 21-ந் தேதி முதல் டிசம்பர் 1-ந் தேதி வரை தினமும் இயக்கப்படும்.

இவ்வாறு தென்மேற்கு ரெயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

தொடர்புடைய செய்திகள்

1. அனுமதி கிடைத்ததை தொடர்ந்து மின்சார ரெயிலில் பெண்கள் உற்சாக பயணம் 4 மகளிர் சிறப்பு ரெயில்களும் இயக்கம்
மின்சார ரெயிலில் அனுமதி கிடைத்ததை தொடர்ந்து நேற்று பெண்கள் ரெயிலில் உற்சாகமாக பயணித்தனர். மேலும் அவர்களின் வசதிக்காக 4 மகளிர் சிறப்பு ரெயில்களும் இயக்கப்பட்டது.
2. சென்னை-நாகர்கோவில் இடையே பண்டிகை கால சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம்
சென்னை-நாகர்கோவில் இடையே பண்டிகை கால சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கம் பற்றிய அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது.
3. சென்னையில் இன்று முதல் 38 மின்சார ரெயில்கள் இயக்கம்
அத்தியாவசிய மற்றும் முன்கள பணியாளர்களுக்காக சென்னையில் இன்று முதல் 38 மின்சார ரெயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.
4. நெல்லையில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கம்
நெல்லையில் இருந்து வெளியூர்களுக்கு கூடுதல் பஸ்கள் இயக்கப்பட்டன.
5. திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் குறைவான அரசு பஸ்கள் இயக்கம் உடல் வெப்பத்தை பரிசோதித்து அனுமதிக்கப்பட்டனர்
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் பொதுபோக்குவரத்துக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று குறைவான அரசு பஸ்களே இயக்கப்பட்டன. மேலும் பயணிகள் கூட்டம் மிதமாகவே காணப்பட்டது.