குதிரை வாகனத்தில் முருகர் தரிசனம்


குதிரை வாகனத்தில் முருகர் தரிசனம்
x

குதிரை வாகனத்தில் முருகர் தரிசனம் அளித்தார்.

அரியலூர்

அரியலூர் பாலசுப்பிரமணிய சுவாமி கோவிலில் கந்த சஷ்டி 3-ம் நாள் விழாவில் குதிரை வாகனத்தில் அமர்ந்து முருகர் பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்த போது எடுத்தபடம்.


Next Story