வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்கள்


வரிசையில் காத்திருந்த பக்தர்கள்
x

சிறப்பு வழிபாட்டில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.

விருதுநகர்

இருக்கன்குடி மாரியம்மன் கோவிலில் வெள்ளிக்கிழமையை முன்னிட்டு நேற்று நடைபெற்ற சிறப்பு வழிபாட்டில் சாமி தரிசனம் செய்வதற்காக பக்தர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.


Next Story