மாரியம்மன் அலங்காரம்


மாரியம்மன் அலங்காரம்
x

சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன் கோவிலில் உற்சவ அம்மன் மாரியம்மன் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளிய காட்சி.

பெரம்பலூர்

நவராத்திரி 7-ம் நாள் விழாவில் சிறுவாச்சூர் மதுரகாளியம்மன் கோவிலில் உற்சவ அம்மன் மாரியம்மன் அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு காட்சியளித்ததை படத்தில் காணலாம்.


Next Story