பூப்பல்லக்கில் ஆண்டாள்


பூப்பல்லக்கில் ஆண்டாளும், தங்க குதிரையில் ெரங்க மன்னாரும் எழுந்தருளினர்.

விருதுநகர்

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவிலில் திருக்கல்யாண விழா நடைபெற்று வருகிறது. 8-வது நாள் விழாவில் பூப்பல்லக்கில் ஆண்டாளும், தங்க குதிரையில் ெரங்க மன்னாரும் எழுந்தருளினர்.


Next Story