இன்றைய புகைப்படத் தொகுப்பு (22-07-2022)


செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை பிரபலப்படுத்தும் வகையில் மதுரையில் கல்லூரி மாணவிகள் செஸ் போர்டு போல் தங்கள் முகங்களை வரைந்து கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் பங்கேற்றனர்.Next Story