உங்கள் முகவரி

இரும்பு கம்பிகளில் மூன்று வகை ‘கிரேடு’ + "||" + Iron bars Three types 'Grade'

இரும்பு கம்பிகளில் மூன்று வகை ‘கிரேடு’

இரும்பு கம்பிகளில் மூன்று வகை ‘கிரேடு’
இந்திய தரநிர்ணய கழகமானது கட்டுமானங்களில் பயன்படும் இரும்பு கம்பிகளின் தரத்தை IS1 786/1985, TM Fe 415, Fe 500 என்ற மூன்று கிரேடுகளாக பிரித்துள்ளது.
கட்டிடங்களுக்கு குறைந்தபட்சம் Fe 415 தரம் கொண்ட கம்பிகளையாவது பயன்படுத்தவேண்டும் என்று கட்டுமான பொறியாளர்கள் வலியுறுத்துகிறார்கள்.

குறிப்பாக, வளர்ந்த நாடுகளில் கட்டுமானங்களுக்கு பயன்படும் இரும்பு கம்பிகளுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறைந்தபட்ச வலிமை Fe 500 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...