மேஷம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை)(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ, ல, லி, லு, லே, லோ, அ...
21 April 2023 6:45 PM GMT
மேஷம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

பன்னிரண்டில் வந்தது குரு பகவான்; பண விரயங்கள் அதிகரிக்கும்பிறருக்கு உதவும் பெருந்தன்மையான குணம் படைத்த மேஷ ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 11-ம்...
15 May 2022 10:28 AM GMT
மேஷம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

பன்னிரண்டில் வந்தது குரு பகவான்; பண விரயங்கள் அதிகரிக்கும் பிறருக்கு உதவும் பெருந்தன்மையான குணம் படைத்த மேஷ ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள்...
28 April 2022 8:59 AM GMT