மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ,ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும்ராசிக்கு வருகிறது ராகு;...
17 May 2022 7:35 AM GMT
மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ,ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும்ராசிக்கு வருகிறது ராகு;...
28 April 2022 9:00 AM GMT