மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

8.10.2023 முதல் 25.4.2025 வரைமேஷ ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசியிலேயே சஞ்சரித்து வந்த ராகு பகவான் அக்டோபர் 8-ந் தேதி முதல் உங்கள் ராசிக்கு 12-ம்...
7 Oct 2023 6:45 PM GMT
மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ,ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும்ராசிக்கு வருகிறது ராகு;...
17 May 2022 7:35 AM GMT
மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

மேஷம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ,ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும்ராசிக்கு வருகிறது ராகு;...
28 April 2022 9:00 AM GMT