மேஷம் - ஆண்டு பலன் - 2023

மேஷம் - ஆண்டு பலன் - 2023

01.01.2023 முதல் 31.12.2023 வரைஅசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ,ல, லி, லு, லே, லோ, அ...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
மேஷம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மேஷம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(அசுவினி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை)(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள் : -சு, சே, சோ, ல, லி, லு, லே, லோ, அ உள்ளவர்களுக்கும்) தொழில் முன்னேற்றம்...
23 May 2022 3:07 PM GMT
ஆண்டு பலன்- மேஷம்

ஆண்டு பலன்- மேஷம்

14.4.2021 முதல் 13.4.2022 வரை மேஷம் பொருளாதார நிலை உயரும் (அசுவதி, பரணி, கார்த்திகை 1-ம் பாதம் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: சு, சே, சோ,...
5 April 2022 11:03 AM GMT