கடகம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

22-04-2023 முதல் 01-05-2024 வரை(புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், பூசம், ஆயில்யம் வரை)(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள் : ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ...
21 April 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஒன்பதில் வந்தது குரு பகவான்; ஒளிமயமான வாழ்வமையும்உதவி செய்வதன் மூலம் நற்பெயரைப் பெறும் கடக ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 8-ம் இடத்தில்...
15 May 2022 10:56 AM GMT
குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்: ஒன்பதில் வந்தது குரு பகவான்; ஒளிமயமான வாழ்வமையும்

குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்: ஒன்பதில் வந்தது குரு பகவான்; ஒளிமயமான வாழ்வமையும்

ஒன்பதில் வந்தது குரு பகவான்; ஒளிமயமான வாழ்வமையும்உதவி செய்வதன் மூலம் நற்பெயரைப் பெறும் கடக ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 8-ம் இடத்தில்...
13 April 2022 2:35 PM GMT