கடகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

8.10.2023 முதல் 25.4.2025 வரைகடக ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 10-ம் இடத்தில் சஞ்சரித்து வந்த ராகு பகவான், அக்டோபர் 8-ந் தேதி முதல் 9-ம்...
7 Oct 2023 6:45 PM GMT
கடகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், புனா்பூசம், ஆயில்யம் வரை)பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும் பத்தில் வருகிறது ராகு;...
17 May 2022 7:47 AM GMT
ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: பத்தில் வருகிறது ராகு; முத்தான தொழில் இனி அமையும்

ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: பத்தில் வருகிறது ராகு; முத்தான தொழில் இனி அமையும்

(புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், புனா்பூசம், ஆயில்யம் வரை)பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும்பத்தில் வருகிறது ராகு;...
13 April 2022 2:36 PM GMT