கடகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கடகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், புனா்பூசம், ஆயில்யம் வரை)பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும் பத்தில் வருகிறது ராகு;...
17 May 2022 7:47 AM GMT
ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: பத்தில் வருகிறது ராகு; முத்தான தொழில் இனி அமையும்

ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்: பத்தில் வருகிறது ராகு; முத்தான தொழில் இனி அமையும்

(புனர்பூசம், 4-ம் பாதம், புனா்பூசம், ஆயில்யம் வரை)பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: ஹி, ஹீ, ஹே, ஹோ, ட, டி, டே, டோ உள்ளவர்களுக்கும்பத்தில் வருகிறது ராகு;...
13 April 2022 2:36 PM GMT