மிதுனம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - ஐப்பசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2023 முதல் 16-11-2023 வரைதடைக்கற்களை படிக்கற்களாக மாற்ற வழிசொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Oct 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - புரட்டாசி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2023 முதல் 17-10-2023 வரைபிறருடைய பிரச்சினைகள் தீர வழிசொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!புரட்டாசி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Sep 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - ஆவணி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 18-08-2023 முதல் 17-09-2023 வரைஎல்லாம் அறிந்தும் எதையும் வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாத மிதுன ராசி நேயர்களே!ஆவணி மாதக் கிரக நிலைகளை...
17 Aug 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் -  ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - ஆடி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2023 முதல் 17-08-2023 வரைஎதையும் மனநிறைவோடு செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - ஆனி தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 16-06-2023 முதல் 16-07-2023 வரைபார்த்ததுமே மற்றவர்களை எடைபோட்டு விடும் மிதுன ராசி நேயர்களே!ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
15 Jun 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைமனதில் பட்டதை மறைக்காமல் பேசும் மிதுன ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைபிறருடைய பிரச்சினைக்கு வழி சொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைசிகரம் போல் உயர சிறப்பாக உழைக்க வேண்டுமென்று சொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக...
14 March 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைநினைத்த காரியத்தை நினைத்தபடி முடிக்கும் மிதுன ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:45 AM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைஆளுமைத் திறனும், அனுசரித்துப் போகும் குணமும் கொண்ட மிதுன ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை சவாலான காரியத்தை சாதாரணமாக முடித்துக் காட்டும் மிதுன ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை எதையும் திட்டமிடாது செய்து வெற்றியைப் பெறும் மிதுன ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT