மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

வைகாசி மாத ராசி பலன்கள் 15-05-2023 முதல் 15-06-2023 வரைமனதில் பட்டதை மறைக்காமல் பேசும் மிதுன ராசி நேயர்களே!வைகாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
14 May 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

சித்திரை மாத ராசி பலன்கள் 14-04-2023 முதல் 14-05-2023 வரைபிறருடைய பிரச்சினைக்கு வழி சொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!சித்திரை மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

பங்குனி மாத ராசி பலன்கள் 15-03-2023 முதல் 13-04-2023 வரைசிகரம் போல் உயர சிறப்பாக உழைக்க வேண்டுமென்று சொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே!பங்குனி மாதக் கிரக...
14 March 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மாசி மாத ராசி பலன்கள் 13-02-2023 முதல் 14-03-2023 வரைநினைத்த காரியத்தை நினைத்தபடி முடிக்கும் மிதுன ராசி நேயர்களே!மாசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
13 Feb 2023 4:45 AM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

தை மாத ராசி பலன்கள் 15-01-2023 முதல் 12-02-2023 வரைஆளுமைத் திறனும், அனுசரித்துப் போகும் குணமும் கொண்ட மிதுன ராசி நேயர்களே!தை மாதக் கிரக...
14 Jan 2023 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மார்கழி மாத ராசி பலன்கள் 16-12-2022 முதல் 14-01-2023 வரை சவாலான காரியத்தை சாதாரணமாக முடித்துக் காட்டும் மிதுன ராசி நேயர்களே! மார்கழி மாதக் கிரக...
15 Dec 2022 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

கார்த்திகை மாத ராசி பலன்கள் 17-11-2022 முதல் 15-12-2022 வரை எதையும் திட்டமிடாது செய்து வெற்றியைப் பெறும் மிதுன ராசி நேயர்களே! கார்த்திகை மாதக் கிரக...
16 Nov 2022 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஐப்பசி மாத ராசி பலன்கள் 18-10-2022 முதல் 16-11-2022 வரை ஆலோசனை சொல்வதில் அசகாய சூரர்களான மிதுன ராசி நேயர்களே! ஐப்பசி மாதக் கிரக நிலைகளை ஆராய்ந்து...
17 Oct 2022 6:45 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

புரட்டாசி மாத ராசி பலன்கள் 18-09-2022 முதல் 17-10-2022 வரை எவரையும் பார்த்தவுடன் பேச்சாற்றலால் கவர்ந்திழுக்கும் மிதுன ராசி நேயர்களே! புரட்டாசி மாதக்...
17 Sep 2022 8:58 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆவணி மாத ராசி பலன்கள் 17-08-2022 முதல் 17-09-2022 வரை நினைத்ததை நினைத்தபடி செய்து முடிக்க வேண்டும்என்று சொல்லும் மிதுன ராசி நேயர்களே! ஆவணி மாதக்...
16 Aug 2022 12:40 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆடி மாத ராசி பலன்கள் 17-07-2022 முதல் 16-08-2022 வரை அடுத்தவர் நலனில் அதிக அக்கறை எடுத்துக் கொள்ளும் மிதுன ராசி நேயர்களே! ஆடி மாதக் கிரக நிலைகளை...
16 July 2022 4:22 PM GMT
மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

மிதுனம் - தமிழ் மாத ஜோதிடம்

ஆனி மாத ராசி பலன்கள் 15-06-2022 முதல் 16-07-2022 வரைமற்றவர்களுக்கு உதவ வேண்டுமென்று விரும்பும் மிதுன ராசி நேயர்களே! ஆனி மாதக் கிரக நிலைகளை...
14 Jun 2022 12:41 PM GMT