மிதுனம் - ஆண்டு பலன் - 2023

மிதுனம் - ஆண்டு பலன் - 2023

01.01.2023 முதல் 31.12.2023 வரைமிருகசீர்ஷம் 3,4 பாதங்கள், திருவாதிரை, புனர்பூசம் 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: க, கா, கி, கு, ஞ, ச,...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
மிதுனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மிதுனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(மிருகசீர்ஷம் 3, 4 பாதங்கள், திருவாதிரை, புனர்பூசம், 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- க, கா, கி, கு, ஞ, ச, கே, கோ உள்ளவர்களுக்கும்)...
23 May 2022 3:11 PM GMT
மிதுனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மிதுனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(மிருகசீர்ஷம் 3, 4 பாதங்கள், திருவாதிரை, புனர்பூசம் 1, 2, 3 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: க, கா, கி, கு, ஞ, ச, கே, கோ உள்ளவர்களுக்கும் ...
14 May 2022 10:13 PM GMT