மீனம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

மீனம் - தமிழ்ப் புத்தாண்டு ராசிபலன்கள் - சோப கிருத ஆண்டு

14.4.2023 முதல் 13.4.2024 வரை(பூரட்டாதி 4-ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தீ, து, ஓ, ஸ்ரீ, தே, தொ, சு...
13 April 2023 6:45 PM GMT
மீனம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

மீனம் - பிலவ ஆண்டு பலன்

14.4.2022 முதல் 13.4.2023 வரை (பூரட்டாதி 4-ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தீ, து, ஓ, ஸ்ரீ, தே, தொ, சு...
23 May 2022 4:08 PM GMT