மீனம் - ஆண்டு பலன் - 2023

மீனம் - ஆண்டு பலன் - 2023

பூரட்டாதி 4-ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி வரை)(பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தீ, து, ஓ, ஸ்ரீ, தே, தொ, சு உள்ளவர்களுக்கும்)ஏழரைச் சனி தொடங்கும் நேரம்மீன...
31 Dec 2022 6:45 PM GMT
மீனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மீனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(பூரட்டாதி 4-ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி வரை) (பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்:- தீ, து, ஓ, ஸ்ரீ, தே, தொ, சு உள்ளவர்களுக்கும்) மாற்றங்களால் ஏற்றம்...
23 May 2022 3:20 PM GMT
மீனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

மீனம் - ஆண்டு பலன் - 2022

(பூரட்டாதி 4-ம் பாதம், உத்திரட்டாதி, ரேவதி வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தீ, து, ஓ, ஸ்ரீ, தே, தொ, சு உள்ளவர்களுக்கும் இடமாற்றம் இனிமை தரும் ...
14 May 2022 10:54 PM GMT