விருச்சகம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

விருச்சகம் - குருப்பெயர்ச்சி பலன்கள்

ஐந்தில் வந்தது குருபகவான்; அனைத்திலும் இனிமேல் யோகம்தான்புகழ் ஒன்றையே குறிக்கோளாகக் கொண்டு செயல்படும் விருச்சிக ராசி நேயர்களே! இதுவரை உங்கள் ராசிக்...
15 May 2022 12:27 PM GMT