விருச்சகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

விருச்சகம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(விசாகம் 4-ம் பாதம், அனுஷம், கேட்டை வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: தோ, ந, நி, நே, நோ, ய, யி, யு உள்ளவா்களுக்கும் ஆறில் ராகு வருகிறது; அனைத்திலும்...
17 May 2022 7:55 AM GMT