ரிஷபம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

ரிஷபம் - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

21.03.2020 முதல் 07.10.2022 வரை (கார்த்திகை 2,3,4 பாதங்கள், ரோகிணி, மிருகசீர்ஷம் 1, 2 பாதங்கள் வரை)பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: இ, உ, ஏ, ஓ, வ, வி, வு...
17 May 2022 7:39 AM GMT