கன்னி - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கன்னி - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

8.10.2023 முதல் 25.4.2025 வரைகன்னி ராசி நேயர்களே!இதுவரை உங்கள் ராசிக்கு 8-ம் இடத்தில் சஞ்சரித்து வந்த ராகு பகவான், அக்டோபர் 8-ந் தேதி முதல் 7-ம்...
7 Oct 2023 6:45 PM GMT
கன்னி - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

கன்னி - ராகுகேது பெயர்ச்சி பலன்கள்

(உத்ரம் 2, 3, 4 பாதங்கள், ஹஸ்தம், சித்திரை 1, 2 பாதங்கள் வரை) பெயரின் முதல் எழுத்துக்கள்: பா, பி, பு, பூ, ண, ட, பே, போ உள்ளவர்களுக்கும் எட்டில்...
17 May 2022 7:51 AM GMT
  • chat