சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதை தி வேல்ஸ் (The... ... சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 7 ஆஸ்கர் விருதுகளை அள்ளிக்குவித்த எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் திரைப்படம்...!
x
Daily Thanthi 2023-03-13 03:34:45.0

சிறந்த நடிகருக்கான ஆஸ்கர் விருதை தி வேல்ஸ் (The Whale) திரைப்படத்திற்காக பிரெண்டன் பிரசர் (Brendan Fraser) வென்றார்.


Next Story