சிறந்த தழுவிய திரைக்கதைக்கான (Adapted Screenplay)... ... சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 7 ஆஸ்கர் விருதுகளை அள்ளிக்குவித்த எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் திரைப்படம்...!
x
Daily Thanthi 2023-03-13 03:14:41.0

சிறந்த தழுவிய திரைக்கதைக்கான (Adapted Screenplay) ஆஸ்கர் விருதை விமன்ஸ் டாக்கிங் (Women Talking) திரைப்படத்திற்காக சாரா பொலி (Sarah Polley) வென்றார்.


Next Story