சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருதை எவ்ரிதிங்... ... சிறந்த திரைப்படம் உள்பட 7 ஆஸ்கர் விருதுகளை அள்ளிக்குவித்த எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் திரைப்படம்...!
x
Daily Thanthi 2023-03-13 03:57:30.0

சிறந்த நடிகைக்கான ஆஸ்கர் விருதை எவ்ரிதிங் எவ்ரிவேர் ஆல் அட் ஒன்ஸ் (Everything Everywhere All At Once) திரைப்படத்திற்காக மிஷெல் யோஹ் (Michelle Yeoh) வென்றார்.


Next Story