போலீஸ் நிலையங்களில் புகார் கொடுக்க வருகிறவர்களிடம் அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும்;போலீசாருக்கு டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு அறிவுரை

போலீஸ் நிலையங்களில் புகார் கொடுக்க வருகிறவர்களிடம் அன்பாக நடந்து கொள்ள வேண்டும்;போலீசாருக்கு டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு அறிவுரை

போலீஸ் நிலையங்களில் புகார் கொடுக்க வருகிறவர்களிடம் அன்பாக நடந்து ெகாள்ள வேண்டும் என போலீசாருக்கு டி.ஜி.பி. சைலேந்திரபாபு அறிவுரை கூறினார்.
18 March 2023 6:45 PM GMT