இணையவழியில் பயோமெட்ரிக்கில் பதிவு செய்து விற்பனை செய்யும் முறை

இணையவழியில் பயோமெட்ரிக்கில் பதிவு செய்து விற்பனை செய்யும் முறை

நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் இணையவழியில் பயோமெட்ரிக்கில் பதிவு செய்து விற்பனை செய்யும் முறை இன்று முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
31 May 2023 6:45 PM GMT