ரூ.12 கோடியில் சாலை அகலப்படுத்தும் பணிகள்

ரூ.12 கோடியில் சாலை அகலப்படுத்தும் பணிகள்

வேலூர் உட்கோட்டத்தில் ரூ.12 கோடியில் சாலை அகலப்படுத்தும் பணிகளை தரக்கட்டுப்பாடு கோட்ட பொறியாளர் ஆய்வு செய்தாா்.
9 Feb 2023 4:50 PM GMT