உத்தமபாளையம் தாலுகாவில்  2 ஆயிரம் பேருக்கு உதவித்தொகை நிறுத்தம்

உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு உதவித்தொகை நிறுத்தம்

உத்தமபாளையம் தாலுகாவில் 2 ஆயிரம் பேருக்கு உதவித்தொகை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது
21 July 2022 1:42 PM GMT