ஆதார் ஆணைய தலைமை செயல் அதிகாரி பதவிகாலம் நீட்டிப்பு

ஆதார் ஆணைய தலைமை செயல் அதிகாரி பதவிகாலம் நீட்டிப்பு

ஆதார் ஆணைய தலைமை செயல் அதிகாரியின் பதவிகாலம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
1 Oct 2023 12:14 AM GMT