பெல்தங்கடி தாலுகாவில் விளைநிலங்களில் புகுந்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம்

பெல்தங்கடி தாலுகாவில் விளைநிலங்களில் புகுந்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம்

பெல்தங்கடி தாலுகாவில் விளைநிலங்களில் புகுந்து காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் செய்தன.
1 Aug 2023 6:45 PM GMT
விராஜ்பேட்டையில்  விளைநிலங்களில் புகுந்து 9 காட்டு யானைகள் அட்டகாசம்

விராஜ்பேட்டையில் விளைநிலங்களில் புகுந்து 9 காட்டு யானைகள் அட்டகாசம்

விராஜ்பேட்ைட தாலுகாவில் விளைநிலங்களில் புகுந்து 9 காட்டு யானைகள் அட்டகாசம் செய்தன. அந்த யானைகளை வனப்பகுதிக்குள் வனத்துறையினர் விரட்டியடித்தனர்.
28 July 2023 6:45 PM GMT