பழைய மொபைலையும் மாற்றுவழிகளில் பயன்படுத்தலாம்

பழைய மொபைலையும் மாற்றுவழிகளில் பயன்படுத்தலாம்

பயன்படுத்த முடியாத நிலையில் உள்ள மொபைல் போனை தூக்கி எறியாமல், மறுசுழற்சி செய்யலாம். அதில் இருக்கும் சில உதிரிப்பாகங்கள் மீண்டும் பயன்படுத்தும் நிலையில் இருந்தால், அவற்றை மாற்றுவழியில் பொருத்திப் பயன்படுத்தலாம்.
12 March 2023 1:30 AM GMT
  • chat