கஸ்தூரி ரங்கனுக்கு ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை

கஸ்தூரி ரங்கனுக்கு ஆஞ்சியோபிளாஸ்டி சிகிச்சை

இஸ்ரோ முன்னாள் தலைவர் கஸ்தூரி ரங்கனின் இதயம் சீராக இயங்குவதில் பிரச்சினை இருப்பதாக டாக்டர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
11 July 2023 9:13 PM GMT