மண்டல, மகர விளக்கு சீசனுக்கு முன்னதாக சபரிமலையில் 15 லட்சம் டின் அரவணை இருப்பு வைக்கப்படும் - தேவஸ்தான தலைவர் தகவல்

மண்டல, மகர விளக்கு சீசனுக்கு முன்னதாக சபரிமலையில் 15 லட்சம் டின் அரவணை இருப்பு வைக்கப்படும் - தேவஸ்தான தலைவர் தகவல்

மண்டல, மகர விளக்கு சீசனுக்கு முன்னதாக சபரிமலையில் 15 லட்சம் டின் அரவணை இருப்பு வைக்கப்படும் என தேவஸ்தான தலைவர் கூறியுள்ளார்.
9 Nov 2022 1:49 AM GMT